Servicii

Salarizare și personal

Servicii Oferite

  • Întocmirea statelor de plata a salariilor
  • Comunicarea cuantumului impozitelor și taxelor de plata aferente salariilor
  • Întocmirea ordinelor de plata/foilor de vărsământ aferente contribuțiilor salariale
  • Întocmirea și transmiterea declarațiilor aferente salariilor
  • Întocmirea contractelor de muncă
  • Întocmirea actelor adiționale, deciziilor sau a altor acte specifice